Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony má pro rok 2019 tyto záštity:

Statutární město Brno

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

zdravice primátorky

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové

Jihomoravského kraje

JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

zdravice hejtmana

Akci podpořil Jihomoravský kraj

Technické muzeum v Brně

Ing. Ivo Štěpánek
ředitel Technického muzea v Brně

 Akce se koná ve spolupráci s Technických muzeem v Brně
Brněnské komunikace a.s.

Partner akce

 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens

FIVA
mezinárodní motocyklový víkend

 

Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony má pro rok 2019 tyto mediální partnery: