Informace o ukázkových jízdách

Přihlášky jsou přijímány do 30. června 2017.

Položky označené * jsou povinné.

Startovné: 1500,- CZK (60 EUR) za řidiče a 2 lidi v doprovodu. Každá další osoba + 250 CZK.

Deutsche version – Anmeldung für Rennfahrer

English version

Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Budu se řídit pravidly o poskytnutí závodní dráhy k individuálnímu jezdeckému výkonu a budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům. Vlastním řidičské opravnění skupiny A (v případě motocyklu) nebo B (v případě formule nebo závodního automobilu). Souhlasím s uveřejněním jména a fotografie vozidla na stránkách Brno Revival. Účast není vymahatelná a konečný výběr účastníků akce je v kompetenci pořadatele. K zaplacení startovného budete vyzváni dalším emailem.
=