Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko

cams_logo

K založení Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko (zkratka ČAMS) došlo 4. února 1923 a jeho prvním předsedou se stal Tomáš Baťa. V roce 1924 absolvoval klub křest ohněm, když uspořádal dva velmi zdařilé podniky. Již dlouho předtím se uvažovalo, že by mohl být v těsném okolí Brna uspořádán nějaký automobilový závod, ovšem, jak tehdejší móda žádala, do vrchu. Dlouho byla hledána vhodná trať, až konečně vybrali okresní silnici z Kr. Pole do Soběšic, která byla také zvolena oficiální tratí pro I. mezinárodní závod Brno–Soběšice. Usilovnou agitací se podařilo shromáždit na startu 54 závodníků a také vzbudit zájem obecenstva. Šest ročníků závodů si vysloužilo dobré jméno doma i v zahraničí.

Rok 1930 byl ve znamení příprav na premiéru Masarykova okruhu. Z dřívějších mizerných silnic, kde bylo strach jet, vyrůstal den za dnem skvělý okruh, jakých bylo v Evropě málo. Na startu se shromáždila elita závodnictva od nás i z ciziny, z nichž von Morgen na Bugatti sklidil úspěch dne. Návštěva premiéry Masarykova okruhu byla ohromná a závod sám měl veliký ohlas v zahraničí a rázem si zajistil pokračování pro příští roky.

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko organizoval velké množství sportovních a společenských akcí. Například závod na okruhu na Pradědu, Automobilové dny v Lázních Luhačove, Auto–moto turnaje po celé Moravě, různé výstavy a soutěže.

ČAMS byl opět oživen v roce 2014 u příležitosti konání Brno Grand Prix Revivalu na Masarykově okruhu. Od té doby aktivně pracuje na vzkříšení tradic prvorepublikového klubu, organizuje akce pro majitele historických vozidel a letos prvně i výstavu.